Stredné školy

Burza škôl

Osveta, informovanosť a osobná skúsenosť je vždy prospešná a prináša osoh. Tešíme sa, že výchovní poradcovia na základných školách myslia na tento fakt. Utorkové popoludnie sme prijali pozvanie na ZŠ do Lendaku, kde sme sa zúčastnili prezentácie našej školy a študijných odborov v rámci burzy stredných škôl pre rodičov deviatakov.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://supkk.sk/2022/09/29/burza-skol/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=burza-skol.

Back to top button