Slovenská Ves

Oznámenie o začatí konania – výrub stromov parcela KN-C 63/6

vyrub stromu 364.pdf (267.59 kB)

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.slovenskaves.info/zverejnovanie/elektronicka-uradna-tabula/oznamenie-o-zacati-konania-vyrub-stromov-parcela-kn-c-63-6-3944.html.

Back to top button