Archív regionálnych televízií

Jednota dôchodcov v Handlovej

Občianske združenie Jednota dôchodcov na Slovensku vzniklo v roku 1990. Jeho hlavným cieľom je chrániť práva a oprávnené požiadavky dôchodcov na  dôstojný život. Od 7.septembra je Základná organizácia Jednoty dôchodcov aj v Handlovej.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.youtube.com/watch?v=ltYCBTftUJQ.

Back to top button