Slovenská Ves

Výkup papiera -OZNAM

Dňa 27.09.2022 (utorok) v čase od 15.30 h do 16.00 h sa v našej obci uskutoční výkup papiera. Predmetom zberu sú noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky aj kartón a použitý kuch. olej. Za vyzbieraný papier ponúka firma Brantner finančnú hotovosť, alebo hygienické potreby. Bližšie info v prílohe.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.slovenskaves.info/obec-2/aktualne/aktuality/vykup-papiera-oznam-640sk.html.

Back to top button