Humenné

Volebná kampaň – vylepovanie volebných plagátov

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.humenne.sk/Obcan/Volby-a-referendum/Volby-do-organov-samospravy-obci-a-samospravnych-krajov-2022/Volebna-kampan-vylepovanie-volebnych-plagatov/.

Back to top button