Stráne pod Tatrami

Oznámenie o začatí jesennej kampane 2022 orálnej vakcinácie líšok proti besnote

Bližšie informácie sa nachádzajú v prílohách .

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.stranepodtatrami.sk/obec/oznamy/oznamenie-o-zacati-jesennej-kampane-2022-oralnej-vakcinacie-lisok-proti-besnote-109sk.html.

Back to top button