Humenné

HES-ka sa stretla s odberateľmi tepla

Minimalizovať dopady energetickej krízy, promptne komunikovať a
poskytnúť aj online informácie.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.humenne.sk/Aktuality-a-oznamy/HES-ka-sa-stretla-s-odberatelmi-tepla/.

Back to top button