Samosprávy sledujeme za vás

Aktuálne informácie o dianí v mestách a obciach na Slovensku.

Ilustračný obrázok v aplikácii xobec.sk

Vyhľadávanie len z overených zdrojov

Čítame za vás správy z 8 krajov, 79 okresov, 141 miest a 2927 obcí.

Aplikácia obsahuje celkovo 38,612 príspevkov za posledných 72 hodín.
Každú minútu sledujeme obsah 349 stránok, ktorý sme zatriedili do 242 kategórií.
V našej databáze sa nachádza 3,977,529 slov.

Systém vytvoril ThDr. PhDr. Mgr. Ondrej Miškovič, LL.M. v roku 2023.

Titulka / Čítačka / Kategórie / Zdroje

Ilustračný obrázok v aplikácii xobec.sk

Vyhľadávanie
z overených zdrojov

Čítame za vás správy
z 8 krajov, 79 okresov,
141 miest a 2927 obcí.

Aplikácia obsahuje celkovo 38,612 príspevkov za posledných 72 hodín.
Každú minútu sledujeme obsah 349 stránok, ktorý sme zatriedili do 242 kategórií.
V našej databáze sa nachádza 3,977,529 slov.

Systém vytvoril ThDr. PhDr. Mgr. Ondrej Miškovič, LL.M. v roku 2023.

Zo života samospráv